Peynir Üretimine Yağ Düzenlemesi


PEYNİR ÜRETİMİNE YAĞ DÜZENLEMESİ

Peynir üretimi ve satışının daha sağlıklı olması adına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeni düzenlemeler getirildi. Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, peynirin tuz oranından saklama koşullarına kadar birçok yenilikler getirildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı, Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan değişiklikler; peynirin çeşidine göre tuz-yağ oranları, saklama koşulları, etiket bilgileri gibi detaylı konulara inmekte. Bu kapsamda yapılan değişiklikler için sektörden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından 106 kurumun görüşüne başvurularak, bugüne kadar geçerli olan kuralları da göz önünde bulunduran detaylı raporlarıyla sonuca ulaştı.

Bilhassa yöresel peynir üretimindeki, hijyen, mikrobiyoloji ve katkı maddeleri konusunda hassaslaşıldı. Bilindiği üzere, ülkemizde üretimi yapılan peynirler tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olarak alt gruplara ayrılıyor ve bu gruplar yağlılık oranları belli bir seviyede kabul görüyordu. Yapılan yeni değişiklikler ile en az %45 yağ içeren peynirler yağlı, %45-25 aralığında yağ içerenler yarım yağlı, %25-10 aralığındakiler az yağlı ve %10 ve altındakiler yağsız olarak nitelendirilecek. Yapılan değişiklikler öncesinde %30 yağ içeren peynirler için "yağı azaltılmış" yada halk arasında "lihgt peynir" ifadesi kullanabiliyorken, bundan sonra %25 in altında kalanlar için bu ifade kullanılabilecek. Bu ürünlerin içeriği mutlaka etiket bilgilerinde yer alacak. Hatta yağ bilgilerinin etikette en az 3 mmlik puntolarla yazılması şartı olacak. Yine bu değişikler kapsamında tüketici yanıltmasını önlemek için ambalajlarda yöresel, doğal, köy, ve çiftlik peyniri gibi ifadelere yer verilemeyecek.